PREVENCE RIZIK


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci /BOZP/

Zajišťujeme tyto činnosti:

- Soustavně vyhledáváme, identifikujeme rizika a přijmeme opatření k jejich minimalizaci

- Vzděláváme zaměstnance: VSTUPNÍM a PERIODICKÝM ŠKOLENÍM

- Zajišťujeme KONTROLNÍ a METODICKOU ČINNOST

- Aktualizujeme dokumentaci


Požární ochrana /PO/

Zajišťujeme tyto činnosti:

- Vzděláváme zaměstnance: VSTUPNÍM a PERIODICKÝM ŠKOLENÍM

- Preventivní požární hlídka

- Cvičné požární poplachy 

- Preventivní požární prověrky


Systém generálního klíče/SGHK/

Dalším důležitým faktorem v objektové bezpečnosti je SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE.

- Zajistíme přípravu, zavedení a správu SGHK dle požadavků klienta

- V rámci SGHK vytvoříme generální klíč, který odemkne veškeré zámky systému


Bezpečnostní audit a Krizový management

- Vyhodnocení Vašich bezpečnostních rizik několika způsoby pro zlepšení Vaší bezpečnosti při služebním i soukromém programu
- Kontrola, následné vyhodnocení a dokumentace z auditu Vašeho dosavadního zabezpečení
- Tým našich specialistů zhodnotí práci Vašeho ochranného týmu, posoudí a navrhne bezpečnostní opatření. Zpracuje dokumentaci a plán na zlepšení zabezpečení

Tuto službu objednávejte pouze při osobním setkaní!