Bezpečnostní služby (Ostraha)


Zajištění bezpečnosti na hromadných akcích

Zajistíme bezpečnost při Vašich:

- Kulturních akcích (koncerty, festivaly, divadelní představení a další)

- Společenských akcích (plesy, svatby, večírky, apod.)

- Sportovních akcích (fotbalová a hokejová utkání a další...)

Zabezpečení exponovaných míst, jako jsou např.: vstupy do prostoru akce, dozor v sektorech, backstage, stage, parkoviště a další.

V rámci této služby poskytujeme účinkujícím:

- bezpečnostní transport na místo konaní akce

- osobní ochranu v místě konání akce

- zajistíme bezpečný a klidný transport na hotel a jeho střežení po dobu ubytování

Bližší informace naleznete v Divizi - SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI

Vše dle kvalifikace: 68-008-H.


Specializovaná ostraha rezidencí

Tato služba je velice rozsáhlá a závisí na individuálních požadavcích a přáních každého jednotlivého klienta dle specifikace, velikosti a náročnosti objektu, požadavků na ostrahu a mnoho dalšího.

Služba zahrnuje kontrolu, evidenci pohybu osob a vozidel ve střeženém prostoru a obchůzkou činnost.

Instalace, následná obsluha a servis těchto elektronických bezpečnostních technologií:

- Elektronický zabezpečovací systém /EZS/

- Elektronický požární systém /EPS/

- Přístupový a docházkový systém /ACS/

- Poplachový zabezpečovací systém /PZS/

- Kamerový systém /CCTV/

- Pultem centrální ochrany /PCO/ s výjezdovou skupinou

Bližší informace naleznete v Divizi - ELEKTRONICKÉ a IT ZABEZPEČENÍ

Možnost ozbrojené ostrahy /68-008-H/ a psovoda strážní služby /68-001-H/