Konzultační činnost a Bezpečnostní management


Bezpečnostní audit a management

Naši odborníci s obrovskými zkušenostmi a mnohaletou praxí v oboru bezpečnosti vám v rámci této služby zajistí kompletní konzultaci, která obsahuje:


Bezpečnostní audit

 • Kompletně prověříme vaše zabezpečení
 • Zjistíme silná a slabá místa ve vaší bezpečnosti
 • Navrhneme řešení pro zlepšení a zkvalitnění ochrany Vás či Vašeho objektu
 • Zkontrolujeme činnost dosavadní strážní služby, porovnáme ji s legislativou a rámcovou smlouvou a zjistíme kvalitu poskytované služby
 • Předáme podrobnou zprávu o auditu (Bezpečnostní zprávu)

Bezpečnostní management

 • Na základě Bezpečnostní zprávy vám navrhneme nejvhodnější řešení bezpečnosti
 • Pomůžeme s výběrem nové bezpečnostní agentury
 • Nastavíme procesy a bezpečnostní standardy pro Vaší společnost i Vaší osobu
 • Dohled nad činností bezpečnostní agentury
 • Dohled nad postupy, certifikacemi, normami a dalšími....

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a Požární ochrana /BOZP a PO/

 • Vstupní a periodické vzdělávání zaměstnanců
 • Kontrolní a metodická činnost
 • Pravidelná aktualizace dokumentace
 • Činnost preventivní požární hlídky
 • Cvičné požární poplachy
 • Preventivní požární prověrky